Kişisel Verilerin Korunması - Trio Asma Tavan Sistemleri

Kişisel Verilerin Korunması

Trio Tavan Sistemleri (Üçler Alüminyum Metal Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Firmamız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

 1. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Trio Tavan Sistemleri, kişisel verilerinizi, Trio Tavan Sistemleri ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir? Trio Tavan Sistemleri ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Trio Tavan Sistemleri kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.Bu doğrultuda Trio Tavan Sistemleri; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitemizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.
 3. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz? Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Trio Tavan Sistemleri firmasına ait yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Trio Tavan Sistemleri standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Trio Tavan Sistemleri, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.
 4. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz? KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

  • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
  • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 6. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz? KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://www.uclertriomat.com/iletisim/ adresindeki iletişim formu aracılığıyla kullanabilirsiniz.