Hakkımızda - Trio Asma Tavan Sistemleri İstanbul

TRIO
ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

SORUMLULUKLARIMIZ

  • "Üçler Alüminyum" Adına Sorumluluklarımız; İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışmaktayız. Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşrutiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk​ Kurumsal vatandaşlık anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış. İş yapış biçimimiz ve tüm kaynaklarımıza bakış açımız da bu odaktan hareketle şekillenmektedir.​ Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz. Çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.
  • Yasal Sorumluluklarımız; Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütmekteyiz. Bu doğrultuda yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
  • Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
  • Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız; Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

HEDEFİMİZ

Bünyesinde yer alanlar için artan oranda katma değer yaratmak olan Üçler Alüminyum tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlayışı ve çevreyi koruma prensipleriyle yürütüyor. Çok uzun yıllar önce başlayan yolculuğuna, gelişerek ve verimlilik odaklı büyüme stratejisiyle devam ediyor.​.

Kendimize ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güven, bizi iddialı hedefler koymaya yönlendirmektedir. Bu hedeflere ulaşmamızın ancak stratejik yönetim yaklaşımıyla mümkün olduğunun da bilincindeyiz.

Sektörleri açısından ürünlerin çevresel niteliklerine yönelik belirlenen normlara uyarken, hayata geçirilen ürünlere destek olmaya çalışmaktayız. Çevre dostu ürün ve hizmet portföyünün geliştirilmesiyle bir yandan Üçler Alüminyum, rekabet gücü artırılırken, diğer yandan çevreci girişimciliğe devam etmekteyiz.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Üçler Alüminyum iş alanları önemli ölçüde genişler. Firma artık; Metal Asma Tavan, Karolam Asma Tavan, Trio Butik Paneller, Stripe Metal Asma Tavan , Asma Tavan Aydınlatma grubu başta olmak üzere profil ve özel imalatları geniş bir ürün yelpazesi ile yaygın bir alanda faaliyet gösterir. Gelişimindeki en önemli aşamalardan biri de kurumsallaşma çabasıdır.

Yeni Binyıla Yeni Vizyon

Hızlı ve yenilikçi büyüme ile ülkesinin gelişimine katkıda bulunmak tek ve nihai hedefidir.

İnovasyon

Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak

Aktif Katılımcılık

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

Stratejik Yaklaşım

Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak